Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Δημόσια κλήρωση εκπροσώπων σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων Π/Υ άνω του 1 εκ. ευρώ του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019

Κέρκυρα, 07.03.2019

Αρ. Πρωτ.: 107

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/ 2016,

2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ.(δ),

3. Την υπ’αρ. 1-1/06.02.2018 απόφαση του ΔΣ της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων,

4. Το με Αρ. Πρωτ. Οικ.1993/16.01.2019, έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας, για τον ορισμό εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχει σε επιτροπές διαγωνισμών έργων προϋπολογισμού άνω του 1 εκ. ευρώ, για το έτος 2019.

 Γνωστοποιούμε ότι στα γραφεία της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, στην Κέρκυρα (Λ. Αλεξάνδρας 13), την Παρασκευή 08 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ της ΠΕΔ-ΙΝ, θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους-εκπροσώπων της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, που θα συμμετέχουν σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων προϋπολογισμού άνω του 1 εκ. ευρώ του Δήμου Κέρκυρας, για το έτος 2019.

 Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων και θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ