Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Δημόσια κλήρωση για την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων έτους 2018 του Δήμου Κέρκυρας

Κέρκυρα, 21/08/2018

Αρ. Πρωτ.: 513

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016,

2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις  Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ.(δ),

3. Την  υπ’αρ. 1-1/06.02.2018 απόφαση  του  ΔΣ  της  ΠΕΔ Ιονίων Νήσων,

4. Το με αρ. πρωτ. 33217/20.07.2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας, για την υπόδειξη εκπροσώπου της ΠΕΔ-ΙΝ με  τον  αναπληρωτή  του, για    συμμετοχή  στην  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμών Έργων έτους 2018 (άρθρο 221 παρ.8β και 8στ του Ν.4412/2016).

Γνωστοποιούμε ότι στα γραφεία της ΠΕΔ-ΙΝ στην Κέρκυρα (Λ. Αλεξάνδρας 13),την  Παρασκευή  24 Αυγούστου και ώρα 14:00, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ της ΠΕΔ-ΙΝ,  θα διεξαχθεί  δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός  τακτικού  και  ενός  αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπου  της ΠΕΔ-ΙΝ, που θα  συμμετέχουν  στην  Επιτροπή Διενέργειας  Διαγωνισμών Έργων έτους 2018 (άρθρο 221 παρ.8β και 8στ του Ν.4412/2016) του Δήμου Κέρκυρας.

Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  της  ΠΕΔ  Ιονίων Νήσων και  θα  δημοσιοποιηθεί  στην  ιστοσελίδα  της.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ