Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Κέρκυρα 28/01/2015

Αριθμ. Πρωτ. 20

 

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων Παρίσης Αλέξανδρος έχοντας υπόψη τη διάταξη της παρ 3 άρθρο 31 Ν. 3274/04 για την κάλυψη θέσης ειδικού συμβούλου καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 

Α) Πτυχίο σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Χώρας ή ισότιμο πτυχίο αλλοδαπής ανώτατης σχολής.

 

Β) Διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Χώρας ή ισότιμο τίτλο αλλοδαπής ανώτατης σχολής.

 

Γ) Να έχουν εμπειρία ή ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα που θα απασχοληθούν.

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την Παρασκευή 06/02/2015 στα γραφεία της ΠΕΔ ΙΝ στην Λευκάδα υπόψη της κας Λιβιτσάνου (Φιλαρμονικής 23, 31100, Λευκάδα τηλ. 2645023330) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                            

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΙΝ

 

 

Παρίσης Αλέξανδρος

Δήμαρχος Κεφαλονιάς