Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Απόφαση 5-1/14.05.2020 ΔΣ ΠΕΔ-ΙΝ: Ενέργειες της ΠΕΔ-ΙΝ και των Δήμων μετά τη ψήφιση του Νόμου 4685 ΦΕΚ 92Α 7-5-2020

 

Απόφαση 5-1/14.05.2020

του Διοικητικού Συμβουλίου

της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων

Θέμα: Ενέργειες της ΠΕΔ-ΙΝ και των Δήμων μετά τη ψήφιση του Νόμου «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»,  Ν.4685 ΦΕΚ 92Α 7-5-2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων πραγματοποιήθηκε κατεπειγόντως,  σήμερα Πέμπτη 14 Μαϊου 2020 και ώρα 13:00, με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα  e:Presence, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 688/13.05.2020, πρόσκληση του Προέδρου της κου Αλέξανδρου Παρίση, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη.

   

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα δεκαπέντε  (15) από  τα εικοσιένα (21) μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ-ΙΝ:

Παρόντες:

 1. Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος, Δημ. Σύμβουλος Αργοστολίου
 2. Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου, Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 3. Κωνσταντίνος Λέσσης, Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας
 4. Γεώργιος Μαχειμάρης, Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας
 5. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος Λευκάδας
 6. Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Δήμαρχος Παξών
 7. Θεόφιλος Μιχαλάτος, Δήμαρχος Αργοστολίου
 8. Διονύσιος Στανίτσας, Δήμαρχος Ιθάκης
 9. Παύλος Δάγλας, Δήμαρχος Μεγανησίου
 10. Γεώργιος Καλούδης, Δημ. Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 11. Ιωάννης Πιέρρης, Δημ. Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 12. Κωνσταντίνος Γρηγορόπουλος, Γραμματέας, Δημοτ. Σύμβουλος Βόρειας Κέρκυρας
 13. Κωνσταντίνος Δρακονταειδής, Δημοτ. Σύμβουλος Λευκάδας
 14. Γεράσιμος Φόρτες, Δημοτ. Σύμβουλος Αργοστολίου
 15. Στυλιανός Σπαθής, Δημ. Σύμβουλος Σάμης

 

Απόντες:

1. Νικήτας Αρετάκης, Δήμαρχος Ζακύνθου

2. Ιωάννης Τρεπεκλής,Αντιπρόεδρος, Δημ. Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας &  Διαποντίων   Νήσων    

3. Διονύσιος Τρούσσας (Ντάσσης), Δημοτ. Σύμβουλος Ζακύνθου

4. Γεώργιος Κατσιβέλης, Δήμαρχος Ληξουρίου

5. Γεράσιμος Μονιάς-Νέτης, Δήμαρχος Σάμης

6. Δημήτριος Μεταλληνός, Δημ. Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, ενημερώνει τα μέλη ότι: Μετά τη ψήφιση του Νόμου «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»,  Ν.4685 ΦΕΚ 92Α 7-5-2020  πρέπει να συζητηθούν οι περεταίρω ενέργειες των Δήμων των Ιονίων Νήσων και της ΠΕΔ-ΙΝ.

Ακoλούθησε διαλογική συζήτηση  κατά τη διάρκεια της οποίας όλα τα μέλη έλαβαν το λόγο και επισήμαναν τα ακόλουθα:

 1. Οι Δήμοι Ιονίων Νήσων και η ΠΕΔ Ιονίων Νήσων εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους γιατί δεν λήφθηκαν υπόψη, πριν την ψήφιση του εν λόγω νομοσχέδιου, οι απόψεις και οι προτάσεις τους.
 2. Εμμένουν στην εξαίρεση των Δήμων των Ιονίων Νήσων από το άρθρο 93 αλλά και το άρθρο 83 του Νόμου 4685/2020, που δίνει την ευχέρεια στον Υπουργό Περιβάλλοντος να αποφασίζει για τη μεταφορά απορριμμάτων σε άλλο νομό.
 3. Δεν είναι δυνατόν οι νησιωτικοί Δήμοι να έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τους άλλους Δήμους της  χώρας, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν.
 4. Η διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά του Ιονίου βρίσκεται σε διαφορετική φάση και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη.
 5.  Είναι απαραίτητο να προχωρήσουν άμεσα τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων που έχουν δρομολογηθεί στα Ιόνια Νησιά.
 6. Ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου  αλλά και  λόγω  της υγειονομικής κρίσης εξαιτίας του covid-19, δεν πρέπει να προκληθεί αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες από πιθανές αλλαγές στον σχεδιασμό που έχει ήδη γίνει.

Σταδιακά από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι: κα Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου, Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, κος Ιωάννης Πιέρρης, Δημ. Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και ο κος Παύλος Δάγλας, Δήμαρχος Μεγανησίου.

 

Στη συνέχεια τα Μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

Κατά πλειοψηφία  αποφασίζουν

 1. Το ΔΣ της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων εμμένει στην απαίτηση εξαίρεσης των Δήμων των Ιονίων Νήσων από τα άρθρα 83 και 93 του Ν.4685 ΦΕΚ 92Α 7-5-2020.
 2. Το ΔΣ της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων στηρίζει τα επιμέρους αιτήματα των Δήμων των Ιονίων Νήσων, τα οποία έχουν ως εξής:

α. Στηρίζουμε το αίτημά του Δήμου Νότιας Κέρκυρας,  ώστε  στο πλαίσιο της σύστασης του νέου Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων να ληφθεί νομική πρόνοια με την οποία να αποδίδεται η ιδιοκτησία της εγκατάστασης του ΧΥΤ Νότιας Κέρκυρας οριστικά στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας, αίτημα που απηχεί τη λαϊκή βούληση των πολιτών της Νότιας Κέρκυρας (απόφαση 8-56 Δ.Σ. ΔΝΚ ΑΔΑ: ΩΣ2946ΜΓΣΙ-ΣΘΘ), ώστε να κλείσει οριστικά κάθε συζήτηση για λειτουργία της υπάρχουσας εγκατάστασης ως ΧΥΤ, δίνοντας μια νέα προοπτική στη χρήση της επ’ ωφελεία της τοπικής κοινωνίας.

β. Στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη υπάρχει η Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΕΔΑΚΙ ΑΕ), η οποία από τη
συστατική της πράξη (ΦΕΚ ΑΕ – ΕΠΕ & ΓΕΜ 10903/5-10-2012) αποτελεί επιχείρηση Ο.Τ.Α και Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και
έχει πρότυπη λειτουργία για όλη τη χώρα από το 1984.
Ζητάμε την εξαίρεση της ΕΔΑΚΙ από τις ρυθμίσεις των άρθρων 83 και 93 του νόμου 4685/2020.

Ο κος Ιωάννης Πιέρρης, Δημοτικός Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην συνεδρίαση, δήλωσε ότι επιθυμεί να απέχει από αυτήν καθώς και από την ψηφοφορία, καθώς η άποψη της παράταξής του για το συγκεκριμένο νόμο εκφράσθηκε σε προηγούμενη συζήτηση του θέματος.

Ο κος Γεώργιος Καλούδης, Δημ. Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων συμφωνεί με την παρούσα απόφαση με την επιφύλαξη της προσβολής του Ν. 4685/2020.

Ο κος Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος Λευκάδας, εμμένει υπέρ της αρχικής απόφασης-ψηφίσματος της ΠΕΔ-ΙΝ, για την εξαίρεση των Δήμων της ΠΙΝ από το άρθρο 93 του Ν.4685/2020 του ΥΠΕΝ, έχοντας και τη δέσμευση από την απόφαση- ψήφισμα του ΔΣ του Δήμου Λευκάδας, για την αντίθεσή του στην διάταξη του άρθρου 93 του σχετικού νόμου. Επιπλέον, θέτει ως προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρου 83 του νόμου, την διασφάλιση της μέγιστης αυτοδιοικητικής συνέργειας  και συναίνεσης.

Ο κος Σπυρίδωνας Βλαχόπουλος, Δήμαρχος Παξών, αναφέρει ότι:

 -   Σε ότι αφορά το αρ. 93 ισχύουν όσα ομόφωνα ψηφίσαμε την προηγούμενη φορά επομένως τώρα πρέπει να ζητήσουμε την τροποποίηση του άρθρου, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις μας.

-     Σχετικά με το αρ. 83, θεωρεί ότι πρέπει να τροποποιηθεί ώστε η απόφαση του υπουργού να προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκόμενων ΟΤΑ.

-     Για το αίτημα του Δημάρχου Νότιας Κέρκυρας για υπαγωγή του ΧΥΤΥ Λευκίμμης στην πλήρη αρμοδιότητα του Δήμου του, συμφωνεί υπό τον όρο ότι αναλαμβάνει και την πλήρη ευθύνη για την διαχείριση και λειτουργία της εγκατάστασης.

-     Σε καμιά περίπτωση δεν τάσσεται συνολικά εναντίον του νομοσχεδίου.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 5-1/ 14.05.2020

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ – ΙΝ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΔ - ΙΝ

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

Δημοτικός Σύμβουλος Αργοστολίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος Βόρειας Κέρκυρας