Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Ανακοίνωση για ορισμό εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Στερέωση και Αποκατάσταση του Προμαχώνα Επτά Ανέμων στο νέο Φρούριο Κέρκυρας»

Κέρκυρα 19.05.2023

Αρ. Πρωτ.: 811

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/ 2016,

2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων Ελλάδας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. To με αριθμό πρωτ.:238844/17.05.2023, έγγραφο της Δ/νσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, για τον ορισμό εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Στερέωση και Αποκατάσταση του Προμαχώνα Επτά Ανέμων στο νέο Φρούριο Κέρκυρας,

 

Γνωστοποιούμε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22 Απριλίου 2023 και ώρα 13:00 με τηλεδιάσκεψη, θα διεξαχθεί η δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους-εκπροσώπου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, από το Μητρώο Μελών για Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 221 Ν.4412/2016, προκειμένου να συμμετέχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής  του έργου «Στερέωση και Αποκατάσταση του Προμαχώνα Επτά Ανέμων στο νέο Φρούριο Κέρκυρας», προϋπολογισμού 1.850.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%.

 Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ