Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ ΠΕΔ-ΙΝ, 12-5-2022 - Κέρκυρα

Κέρκυρα, 6 Μαΐου 2022

Αρ. Πρωτ.: 657    

 

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕΔ-ΙΝ, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13 στην Κέρκυρα, την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 και ώρα 13:30.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

 

  1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

  1. α) Άνοιγμα Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης της ΠΕΔ-ΙΝ στην Τράπεζα της Ελλάδος. β) Ανανέωση της Α.Π. 597-26.04.2021 Σύμβασης για υπηρεσίες Μηχανοργάνωσης και Εφαρμογής Διπλογραφικού της ΠΕΔ-ΙΝ. γ) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της ΠΕΔ-ΙΝ έτους 2022.

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

  1. α) Απόφαση προκήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του Υποέργου 6 «Δράσεις εκπαίδευσης εμπλεκόμενων φορέων», της πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ- Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ 5010951 του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020». β) Αξιοποίηση των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Ψηφιακής Φωτογραφίας σε δράσεις τουριστικής προβολής και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος των Ιονίων Νήσων. γ)  Έγκριση 1ου Πρακτικού Ετήσιας Επιτροπής Καταστροφής και Απόσυρσης Yλικών.

Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Προϊστάμενος Τμήματος Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

  1. Έγκριση Πρακτικών Επιτροπών Παρακολούθησης - Παραλαβής. α) 1ου Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π. 1407-25.10.2021 Σύμβασης του Προγράμματος «Συντήρηση και Αναβάθμιση Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ». β) 1ου Πρακτικού Τμηματικής Παραλαβής του παραδοτέου της Α.Π. 619-05.05.2021 Προγραμματικής Σύμβασης, του Προγράμματος «Συντήρηση και Αναβάθμιση Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ». γ) 3ο Πρακτικού Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π. 227-03.02.2020 Σύμβασης στο πλαίσιο του Έργου CULTURALION στο Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.

Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ.

 

  1. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Έργων: α) Συντήρηση και Αναβάθμιση Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ. β) MAGNET - The Network of Museums of Magna Grecia - "Δίκτυο Μουσείων της Μεγάλης Ελλάδας" Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Basilicata 2014-2020.

Εισηγητές: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ   Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής  Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

  1. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων της ΠΕΔ-ΙΝ. 

Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

 

  1. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών.

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

  1. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

  1. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

  1. Λοιπά θέματα.

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης