Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ ΠΕΔ-ΙΝ, 04.02.2022 - Τηλεδιάσκεψη

Κέρκυρα, 31 Ιανουαρίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 118

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (στην πλατφόρμα e:Presence) την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

 1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 1. α) Επιβολή τέλους ταφής απορριμμάτων.

β) Ανάγκη σύσταση Νομικών Προσώπων στους νεοσύστατους Δήμους.

γ) Θωράκιση της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας των Δήμων.

δ) Η γραφειοκρατία τροχοπέδη στην εύρυθμη λειτουργία των Δήμων.

Εισηγητής: Γιώργος Μαχειμάρης, Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας

 1. Πρόταση Συμβουλευτικής-Ενημερωτικής Υποστήριξης, Σύνταξης Δελτίων-Οδηγών για Προγράμματα-Δράσεις-Πρωτοβουλίες και Χρηματοδοτήσεις που αφορούν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

 Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Παρουσίαση Ετήσιας Έκθεσης Λειτουργίας Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ

Εισηγητές: Ελευθερία Παπαδημητρίου, Βασίλειος Καρακώστας, Καθηγητές Σεισμολογίας, Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 1. Συνδιοργάνωση Επετειακού 10ου Πράσινου Ημιμαραθώνιου Λευκάδας.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος Λευκάδας

 1. Ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης της Διαχειριστικής Επάρκειας της ΠΕΔ-ΙΝ κατά το πρότυπο ISO 9001:2015

Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Προϊστάμενος Τμήματος Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Έγκριση Πρακτικών Επιτροπών Παρακολούθησης - Παραλαβής.

α) 1ου Πρακτικού Παραλαβής Ετήσιας Έκθεσης Λειτουργίας Σεισμολογικού Δικτύου ΠΕΔ-ΙΝ, για το έτος 2021.

β) 3ου Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 872-19/12/2018 σύμβασης, στο πλαίσιο του Έργου 4PLUS του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020».

γ) 4ου Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 871-19/12/2018 σύμβασης, στο πλαίσιο του Έργου 4PLUS του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020».

Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Έργων:

α) CULTURALION - Ε.Π. Ιόνια Νησιά «2014-2020»

β) Συντήρηση και Αναβάθμιση Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ.

Εισηγητές: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Σύσταση Ετήσιων Υπηρεσιακών Επιτροπών της ΠΕΔ-ΙΝ

α) Επιτροπή Διαγωνισμών και Επιτροπή Ενστάσεων

β) Επιτροπή Παραλαβής Έργων και Προμηθειών

γ) Επιτροπή Καταστροφής και Απόσυρσης Υλικών

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών.

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

12.   Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

13. Λοιπά θέματα

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης