Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πραγματοποίηση Εργαστηρίων Κεραμικής στην Κέρκυρα και Ψηφιδωτού στην Κεφαλονιά και ολοκλήρωση των Δράσεων Ανταλλαγής νέων Ελλήνων & Ιταλών καλλιτεχνών

Κέρκυρα,  02.12.2019

  Αρ. Πρωτ. 1112

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΕΡΓΟ CRAFT LAB

Residences on the way from products to the Adri-Ionian design

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG V-A CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020

 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα

 

Θεματικός Στόχος 1.2: Υποστήριξη καινοτόμων εξειδικευμένων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε θεματικούς τομείς ενδιαφέροντος στην περιοχή του Προγράμματος

 

Θέμα: Πραγματοποίηση Εργαστηρίων Κεραμικής στην Κέρκυρα και Ψηφιδωτού στην Κεφαλονιά και ολοκλήρωση των Δράσεων Ανταλλαγής νέων Ελλήνων & Ιταλών καλλιτεχνών.

 

Διακρατικές Ανταλλαγές νέων Ελλήνων & Ιταλών Καλλιτεχνών σε Κέρκυρα και Κεφαλονιά.

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του Έργου CRAFT LAB, ολοκλήρωσε με επιτυχία τα δυο (2) εργαστήρια διακρατικής ανταλλαγής με την συμμετοχή συνολικά 40 νέων Ελλήνων και Ιταλών καλλιτεχνών στο πλαίσιο της εκμάθησης και της ανάκαμψης των παλιών παραδοσιακών επαγγελμάτων, σχετικών με την τέχνη της κεραμικής και του ψηφιδωτού.

 

Τα δυο εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν από τις 22 έως τις 24 Νοεμβρίου 2019 με την από κοινού συμμετοχή Ελλήνων και Ιταλών καλλιτεχνών στα εργαστήρια κεραμικής στην Κέρκυρα και ψηφιδωτού στην Κεφαλονιά. Οι μαθητές από τις δυο χώρες, αντάλλαξαν τεχνικές, εμπειρίες και παραδόσεις και συνεργάστηκαν για την από κοινού δημιουργία έργων κεραμικής και ψηφιδωτού, τα οποία θα εκτεθούν στο κοινό στην έκθεση που διοργανώνεται από το Επιμελητήριο Λευκάδας, στην Αίθουσα Τέχνης «Θεόδωρος Στάμος», στην Πλατεία Μαρκά Λευκάδας, έως τις 20 Δεκεμβρίου 2019.

 

Σημειώνεται ότι από τις 16 έως τις 18 Νοεμβρίου 2019 είχε προηγηθεί η αντίστοιχη δράση ανταλλαγής στην Ιταλία, με την επίσκεψη και συμμετοχή των Ελλήνων μαθητών που συμμετέχουν στα εργαστήρια της Κέρκυρας, της Κεφαλονιάς και της Λευκάδας, στα αντίστοιχα εργαστήρια που πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια της Απουλίας.

 

Υλοποίηση εργαστηρίων σε Κέρκυρα και Κεφαλονιά.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση των εργαστηρίων (κεραμικής στην Κέρκυρα και ψηφιδωτού στην Κεφαλονιά), που ολοκληρώνονται στις 14 και 7 Δεκεμβρίου αντίστοιχα και που έχουν ως σκοπό, πέρα από την επιτυχή εκπαίδευση των μαθητών, την υποστήριξή τους για την ίδρυση νέων μικρών επιχειρήσεων και με τον τρόπο αυτό, την ενίσχυση και τη διατήρηση των παραδοσιακών τεχνών.

 

Σημειώνεται ότι σε κάθε εργαστήριο συμμετέχουν 10 μαθητές ηλικίας έως 35 ετών.

Οι κύκλοι σεμιναρίων στο κάθε εργαστήριο είναι διάρκειας 120 ωρών.

Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι εντελώς δωρεάν, όπως και η συμμετοχή στα εργαστήρια ανταλλαγής και καλύφθηκε πλήρως το κόστος μετακίνησης/ διαμονής τους στην Ιταλία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

 

Facebook:  Interreg Craft Lab project

Twitter: Interreg_craftlab project

Πληροφορίες

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Αθανάσιος Πετούσης

Τηλέφωνο: 26450 23330 E-mail: lefkada@ped-in.gr  Ιστοσελίδα: www.ped-in.gr

 

Ο Πρόεδρος της

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων

Παρίσης Αλέξανδρος