Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στελεχών των Δήμων των Ιονίων Νήσων που πραγματοποιεί η ΠΕΔ-ΙΝ σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ

Αργοστόλι, 17 Μαΐου 2021

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στελεχών των Δήμων των Ιονίων Νήσων που πραγματοποιεί

η ΠΕΔ-ΙΝ σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ

 

 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων πραγματοποιεί σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ Ενημερωτικές – Επιμορφωτικές Συναντήσεις με θέματα:

  1. Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών για τις   Οικονομικές Υπηρεσίες και λοιπές Υπηρεσίες των Δήμων των Ιονίων Νήσων.

β.   Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων  Μελετών και Έργων για τις

      Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων των Ιονίων Νήσων.

Στόχος των εξ αποστάσεως Επιμορφωτικών Προγραμμάτων είναι η παροχή γνώσεων και της αναγκαίας πληροφόρησης προς τους εργαζόμενους των Δήμων των Ιονίων Νήσων, σε θέματα  ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων και μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών.

Έμφαση δίνεται στο Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

Με το Νόμο αυτό  έγιναν σημαντικές αλλαγές στο νόμο 4412/16, με στόχο την απλοποίηση διαδικασιών και την επιτάχυνση της εξέλιξης των δημοσίων Συμβάσεων  Έργων, Μελετών Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Οι αλλαγές στο νομικό πλαίσιο αφορούν ενδεικτικά: την απευθείας ανάθεση, την εγγύηση καλής εκτέλεσης, τον αποκλεισμός φορέων, τις προθεσμίες εκτέλεσης έργου, την υποχρεωτική λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ – ΚΗΜΔΗΣ, την συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης, την επίβλεψη των έργων, κλπ.

Την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 και την Πέμπτη 13 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η Επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών.

 Η συνάντηση είχε μεγάλη επιτυχία και την παρακολούθησαν περισσότεροι από 60 εργαζόμενοι στις Οικονομικές Υπηρεσίες και λοιπές Υπηρεσίες των Δήμων των Ιονίων Νήσων και των φορέων τους.

 

Τα θέματα των εισηγήσεων ήταν:

   

 

1η Συνεδρία: Τετάρτη 12 Μαΐου 2021

 

Θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως ισχύει μετά τις πρόσφατες    τροποποιήσεις

  • Ορισμοί  ΚΗΜΔΗΣ – ΕΣΗΔΗΣ – Είδη Διαγωνιστικών Διαδικασιών
  • Διαδικασίες Ανάθεσης – Προκηρύξεις  Δικαιούμενοι συμμετοχής – Λόγοι αποκλεισμού
  • Στάδια αξιολόγησης – Κατακύρωση – Υπογραφή Σύμβασης – Εγγυήσεις – Δικαιολογητικά
  • Έννομη Προστασία

 

Ερωτήσεις – Διευκρινίσεις – Συζήτηση

 

2η Συνεδρία: Πέμπτη 13 Μαΐου 2021

 

Διαδικασίες ανάθεσης – Βήματα

  • Γνωμοδοτικά & Αποφαινόμενα Όργανα
  • Διαδικασία Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμήθειας Αγαθών και Γενικών Υπηρεσιών – Πληρωμές – Κρατήσεις

 

Ερωτήσεις – Διευκρινίσεις – Συζήτηση

 

 

Εκπαιδευτές του Προγράμματος Εξ αποστάσεως Επιμόρφωσης ήταν:

  • Ντορέτα Αλεξίου, Νομική Υπηρεσία ΚΕΔΕ, Δικηγόρος
  • Ιωάννης Γούπιος, Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης & Περιβάλλοντος ΕΕΤΑΑ, Οικονομολόγος
  • Γεώργιος Περδικάκης, Πολιτικός Μηχανικός, πρ. Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείου Εσωτερικών

 

Συντονισμός από την κα Μαρία Βουτσινά, Προϊσταμένη Τμήματος Ανάπτυξης & Προγραμματισμού ΠΕΔ-ΙΝ και την κα Αγγελική Σκορδίλη, Υπεύθυνη Τομέα Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης ΕΕΤΑΑ

Υπεύθυνος εξ αποστάσεως προγράμματος ο κ. Χρήστος Πετρόπουλος, Υπεύθυνος Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας ΕΕΤΑΑ, Δρ ΕΜΠ.

Διοικητική Υποστήριξη από την κα Κασσιανή Κουλούρη, Υπεύθυνη Γραφείου Επικοινωνίας Επιμόρφωσης ΠΕΔ-ΙΝ και τον κ. Πάρι Κυπαρισσίδη, Στέλεχος ΕΕΤΑΑ

Τεχνική Υποστήριξη από τον κ. Γιώργο Κρεμμύδα, Υπεύθυνο Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης ΠΕΔ-ΙΝ και τον κ. Νίκο Πρατσινάκη, Στέλεχος ΕΕΤΑΑ

 

Η επόμενη επιμορφωτική συνάντηση, για τους εργαζόμενους στις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων των Ιονίων Νήσων, πραγματοποιείται την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 και την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021 και ώρα 09.00 -12.00 με  θέμα: «Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων  Μελετών και Έργων».

 

 

 

O χαιρετισμός του κ.Αλέξανδρου Παρίση Προέδρου της ΠΕΔ-ΙΝ

 

Ο κ.Αλέξανδρος Παρίσης Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ στο μήνυμα του ανέφερε τα ακόλουθα:

 

Αγαπητοί συνεργάτες

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που έχω την ευκαιρία να σας καλωσορίσω

στη σημερινή συνάντηση.

Στην αρχή θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τη μεγάλη συμμετοχή σας.

Η ανταπόκριση στην πρόσκληση μας και η συμμετοχή δείχνει ότι η πρωτοβουλία αυτή που ανέλαβε η  ΠΕΔ-ΙΝ σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ είναι σημαντική και χρήσιμη.

Αποδεικνύει ότι υπάρχει ανάγκη για δράσεις Ενημέρωσης και Κατάρτισης ειδικά σε περιόδους όπως αυτή σήμερα που έχουμε αλλαγές στο νομικό πλαίσιο

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει η ΠΕΔ-ΙΝ με την ΕΕΤΑΑ για την υποστήριξη των Δήμων της Περιφέρειας μας.

Θέμα της συνάντησης, που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο, είναι:

«Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών για τις Οικονομικές και τις λοιπές Υπηρεσίες των Δήμων των Ιονίων Νήσων»

Η επόμενη συνάντηση, που θα γίνει στις 2 και 3 Ιουνίου, έχει θέμα:

«Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων  Μελετών και Έργων για τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων των Ιονίων Νήσων»

Όπως γνωρίζετε με το Ν.4782/2021 έγιναν σημαντικές αλλαγές στο Ν.4412/16.

Στόχος αυτών των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων είναι η παροχή γνώσεων και της αναγκαίας πληροφόρησης σε θέματα  ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων και μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών.

Με την ευκαιρία αυτή θέλω να ευχαριστήσω την ΕΕΤΑΑ, τη Διοίκηση και τα στελέχη της,  για την καλή και δημιουργική συνεργασία που έχουμε μέχρι σήμερα.

Πρόθεση μας ήταν οι συναντήσεις αυτές να γίνουν στα νησιά μας με φυσική παρουσία. Όμως η περίοδος αυτή είναι δύσκολη λόγω των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η πανδημία.

Έτσι προχωρήσαμε στην οργάνωση και στην πραγματοποίηση τους με εξ αποστάσεως παρακολούθηση.

Η μεγάλη συμμετοχή σήμερα δείχνει, από την άλλη πλευρά, ότι υπάρχει και κάτι καλό.

Ο καθένας από εμάς μπορεί να παρακολουθήσει τη συνάντηση από εκεί που βρίσκεται χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί.

Άλλωστε, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι, οι μετακινήσεις είναι ακόμα πιο δύσκολες στις νησιωτικές περιοχές και ιδιαίτερα στα μικρά νησιά.

Χαίρομαι που σήμερα έχουμε συμμετοχές εκτός από τους μεγαλύτερους Δήμους και από τους μικρότερους περιφερειακούς Δήμους των Ιονίων Νήσων.

Επίσης από τους Δήμους των μικρών νησιών, από τους Παξούς, το Μεγανήσι και την Ιθάκη που διαφορετικά θα ήταν δυσκολότερο να μετακινηθούν και να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα.

Ως Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ με την ευκαιρία της σημερινής συνάντησης πρέπει να επισημάνω ότι σταθερός στόχος της λειτουργίας μας είναι η υποστήριξη των Δήμων των Ιονίων Νήσων και η προώθηση των αιτημάτων τους.

Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει η υποστήριξη των μικρών νησιωτικών αλλά και των νεοσύστατων Δήμων μας που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης.

Επίσης θεωρούμε ότι η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών μπορεί  να δώσει απαντήσεις στις προκλήσεις της νησιωτικότητας και της προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουμε.

Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη της ΠΕΔ-ΙΝ και της ΕΕΤΑΑ που εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της συνάντησης.

Ευχαριστώ τη κυρία Γιούλη Γκόνου, Διευθύντρια Έρευνας, Εκπαίδευσης

και Δια Βίου Μάθησης της ΕΕΤΑΑ που τη συντονίζει.

Την κυρία Ντορέτα Αλεξίου,  Νομική Σύμβουλο της ΚΕΔΕ.

Τον κύριο Γιάννη Γούπιο, Διευθυντή Οργάνωσης, Οικονομικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της ΕΕΤΑΑ.

Τον κύριο Γιώργο Περδικάκη, πρ. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείου Εσωτερικών που είναι οι εισηγητές.

Σας ευχαριστώ όλους και εύχομαι καλή και δημιουργική δουλειά.

 

 

 

Από το Γραφείο Τύπου