Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Κατάταξη Υποψήφιας της υπ’ αρ. πρωτ. 297-17.02.2021 Προκήρυξης για την επιλογή ενός (1) Εξωτερικού Συνεργάτη (Κωδικός Θέσης: Μεταφραστή).

Κατάταξη Υποψήφιας της υπ’ αρ. πρωτ. 297-17.02.2021 Προκήρυξης για την επιλογή ενός (1) Εξωτερικού Συνεργάτη (Κωδικός Θέσης: Μεταφραστή).

 

ΑΑ

Κατάταξη Υποψήφιας Κινεζικής Γλώσσας

Συνολικά Μόρια

1

Zheng Xuchen

100,00