Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Δημόσια κλήρωση εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων Ζακύνθου-ΟΕΔΑ Ζακύνθου»

Κέρκυρα, 03.04.2019

Αρ. Πρωτ.: 193

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016,

2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις  Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ.(δ),

3. Την  υπ’αρ. 1-1/06.02.2018 απόφαση  του  ΔΣ  της  ΠΕΔ Ιονίων Νήσων,

4. Το με Αρ. Πρωτ. 7046/29.03.2019, έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου, για τον ορισμό εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων Ζακύνθου-ΟΕΔΑ Ζακύνθου»,

   Γνωστοποιούμε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου Ζακύνθου (Πλατεία Σολωμου-2ος όροφος), την Παρασκευή 05 Απριλίου 2019   και ώρα 19:30, θα διεξαχθεί  δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός  τακτικού  και  ενός  αναπληρωματικού  μέλους-εκπροσώπων  της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, που θα  συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων Ζακύνθου-ΟΕΔΑ Ζακύνθου».

   Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  της  ΠΕΔ Ιονίων Νήσων και θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ