Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Δημόσια κλήρωση εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Συγκροτήματος του Αχίλλειου στην Κέρκυρα»

Κέρκυρα 23.10.2020

Αρ. Πρωτ.: 1407

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/ 2016,

2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ.(δ),

4. To με αριθμό πρωτ. 11870/22.10.2020, έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Χαρτοφυλακίου Ακινήτων & Τεχνικής Υποστήριξης της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.), για τον ορισμό εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Συγκροτήματος του Αχίλλειου στην Κέρκυρα», προϋπολογισμού 9.300.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ,

Γνωστοποιούμε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00 με τηλεδιάσκεψη, θα διεξαχθεί η δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους-εκπροσώπων της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, από το Μητρώο Μελών για Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 221 Ν.4412/2016, προκειμένου να συμμετέχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Συγκροτήματος του Αχίλλειου στην Κέρκυρα», προϋπολογισμού 9.300.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ