Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Δημόσια κλήρωση εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Έργα Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης & Επέκτασης ΧΥΤΥ-Ο.Ε.Δ.Α. Κεφαλονιάς»

Κέρκυρα 01.02.2021

Αρ. Πρωτ.: 178

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/ 2016,

2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ.(δ),

4. To με αριθμό πρωτ. 28/28.01.2021, έγγραφο του ΦΟΔΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΕ, για τον ορισμό εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Έργου «Έργα Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης & Επέκτασης ΧΥΤΥ-Ο.Ε.Δ.Α. Κεφαλονιάς», συνολικής εκτιμώμενης αξίας (με το δικαίωμα προαίρεσης) 20.584.260,52, χωρίς ΦΠΑ 24%.

Γνωστοποιούμε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:00 με τηλεδιάσκεψη, θα διεξαχθεί η δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους-εκπροσώπου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, από το Μητρώο Μελών για Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 221 Ν.4412/2016, προκειμένου να συμμετέχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Έργου «Έργα Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης & Επέκτασης ΧΥΤΥ-Ο.Ε.Δ.Α. Κεφαλονιάς», συνολικής εκτιμώμενης αξίας (με το δικαίωμα προαίρεσης) 20.584.260,52 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ 24%.

 

 Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ