Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Δημόσια κλήρωση εκπροσώπων σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, που θα πραγματοποιηθούν το έτος 2021 και των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το 1.000.000,00 ευρώ

Κέρκυρα 01.04.2021
Αρ. Πρωτ.:
485

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/ 2016,

2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ.(δ),

4. To με αριθμό πρωτ. 5981/14.02.2021, έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, για τον ορισμό εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχει σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων, που θα πραγματοποιηθούν το έτος 2021 και των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το 1.000.000,00 ευρώ,

Γνωστοποιούμε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 07 Απριλίου 2021 και ώρα 13:00 με τηλεδιάσκεψη, θα διεξαχθεί η δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους-εκπροσώπου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, από το Μητρώο Μελών για Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 221 Ν.4412/2016, προκειμένου να συμμετέχει σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, που θα πραγματοποιηθούν το έτος 2021 και των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το 1.000.000,00 ευρώ.

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ