Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Δημόσια κλήρωση για την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Έργου «Ανάπλαση-Πεζοδρόμηση Κεντρικού Δρόμου Νυδρίου»

Κέρκυρα, 28/09/2018

Αρ. Πρωτ.: 601

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016,

2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις  Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ.(δ),

3. Την  υπ’αρ. 1-1/06.02.2018 απόφαση  του  ΔΣ  της  ΠΕΔ Ιονίων Νήσων,

4. Το με αρ. πρωτ. 85254/13121/ΦΕ/28.09.2018 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, για την υπόδειξη εκπροσώπου της ΠΕΔ-ΙΝ με  τον  αναπληρωτή  του, για    συμμετοχή  στην  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού για το έργο  «Ανάπλαση-Πεζοδρόμηση Κεντρικού Δρόμου Νυδρίου», (άρθρο 221 παρ.8β και 8στ του Ν.4412/2016).

   Γνωστοποιούμε ότι στα γραφεία της ΠΕΔ-ΙΝ στην Κέρκυρα (Λ. Αλεξάνδρας 13),την  Πέμπτη  4 Οκτωβρίου και ώρα 14:00, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ της ΠΕΔ-ΙΝ,  θα διεξαχθεί  δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός  τακτικού  και  ενός  αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπου  της ΠΕΔ-ΙΝ, που θα  συμμετέχει  στην  Επιτροπή Διενέργειας  Διαγωνισμού του  Έργου «Ανάπλαση-Πεζοδρόμηση Κεντρικού Δρόμου Νυδρίου», (άρθρο 221 παρ.8β και 8στ του Ν.4412/2016).

Η παρούσα ανακοίνωση   θα  δημοσιοποιηθεί  στην  ιστοσελίδα  της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ