Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Ανακοίνωση - γνωστοποίηση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για Επιτροπές Διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας-Ιθάκης

Κέρκυρα,  12/03/2018 

Αρ.Πρωτ.:122

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016,

2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις  Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ.(δ),

3. Την  υπ’αρ. 1-1/06.02.2018  απόφαση  του  Δ. Σ.  της  ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, Περί Κατάρτισης Μητρώου του άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016,

4. Το με αρ. πρωτ. 308/16.02.2018 έγγραφο  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας και Ιθάκης, για την υπόδειξη εκπροσώπου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων με  τον  αναπληρωτή  του, για  σε Επιτροπές Διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016,

Γνωστοποιούμε, ότι στα γραφεία της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, στην Κέρκυρα (Λ. Αλεξάνδρας 13), την  Παρασκευή  16 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ της ΠΕΔ-ΙΝ, θα διεξαχθεί  δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός  τακτικού  και  ενός  αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπων  της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, που θα  συμμετέχουν σε Επιτροπές Διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας-Ιθάκης.

Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στα γραφεία της  ΠΕΔ Ιονίων Νήσων και  θα  δημοσιοποιηθεί  στην  ιστοσελίδα  της.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ