Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Ανακοίνωση για κλήρωση εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Έργου «ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΒΡΑΧΩΔΗ ΠΡΑΝΗ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»,

Κέρκυρα 13.06.2023

Αρ. Πρωτ.: 926

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/ 2016,

2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων Ελλάδας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. To με αριθμό πρωτ. 272029/02.06.2023, έγγραφο της Δ/νσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (αρ. πρωτ.886/06.06.2023 ΠΕΔ-ΙΝ), για τον ορισμό εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΒΡΑΧΩΔΗ ΠΡΑΝΗ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»,

Γνωστοποιούμε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023 και ώρα 13:00 με φυσική παρουσία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕΔ-ΙΝ, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13 στην Κέρκυρα, και με τηλεδιάσκεψη (στην πλατφόρμα e:Resence), θα διεξαχθεί η δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους-εκπροσώπου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, από το Μητρώο Μελών για Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 221 Ν.4412/2016, προκειμένου να συμμετέχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής  του έργου «ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΒΡΑΧΩΔΗ ΠΡΑΝΗ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», προϋπολογισμού 395.000,00 ευρώ,  πλέον ΦΠΑ 24%.

 Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ