Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Ανακοίνωση για κλήρωση εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου μελέτης-κατασκευής του έργου «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»

Κέρκυρα 14.07.2023

Αρ. Πρωτ.: 1053

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/ 2016,

2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων Ελλάδας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. To με αριθμό πρωτ. 335799/13.07.2023, έγγραφο της Δ/νσης Μελετών και Εκτέλεσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισμού (αρ. πρωτ.886/06.06.2023 ΠΕΔ-ΙΝ), για τον ορισμό εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»,

Γνωστοποιούμε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Ιουλίου 2023 και ώρα 13:00 με τηλεδιάσκεψη (στην πλατφόρμα e:Resence), θα διεξαχθεί η δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους-εκπροσώπου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, από το Μητρώο Μελών για Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 221 Ν.4412/2016, προκειμένου να συμμετέχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου μελέτης-κατασκευής  του έργου «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», προϋπολογισμού 6.246.957,35 ευρώ με ΦΠΑ.

 Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ